hjem  |   historie  |   huset  |   gaden  |  billeder  |  info  |  links  |  slægtsforskning  |                                                    |  sitemap  |
Bygningen
 
KRYSTALGADE 10
Matr.nr. 73, Klædebo kvarter
 

 


Beskrivelse:
Grundmuret forhus i 5 fag, hvoraf yderfagene er bredere end de øvrige fag. Kælder og 4 etager. Facaden i kælder og 1. etage dækket af skilte, der også delvis dækker kordongesimsen; overfacaden glatpudset. Omkring vinduerne i 2. og 3. etage indfatninger, i 2. etage tillige fordakninger, der er sammenhængende i de 3 midterste fag. Under 3. og 4. etages vinduer gennemgående bånd. Hovedgesims med sparrehoveder. Mansardtag med skifer, heri.3 kviste.


Bygningshistorie:
Bygningen er opført 1810 for grosserer Schuerning som en 2-etages bygning med gavlkvist over 3 fag og heltag; facaden var malet med oliefarve og bagsiden med limfarve, og der var konsolbåren dækplade af træ over en kældernedgang. 1847 påbyggedes de 2 øverste etager, hvorved bygningen fik sit nuværende udseende; facadeudsmykningen er ligeledes fra 1847. Butikken i kælderen indrettedes omkring 1900.

 

 

 

opdateret:  16-02-2009